Metodik

Liten insats ger stor effekt. Vi binder samman chef- och medarbetarutveckling i samma program.