Tjänster

sesi-illustration-tjänster-600-300

Anpassade lösningar

Vi medverkar i hela kedjan från att ta fram den strategiska plattformen till praktisk genomförande. Vi arbetar med forskningsbaserade beprövade metoder som skapar resultat. När situationen kräver det så tar vi fram skräddarsydda lösningar.

Strategiska rådgivare Vi är ditt bollplank och hjälper dig att strukturera dina tankar kring medarbetarskap, utveckling och förändring. Vi gör det lättare att välja strategi.

Ledarskaps- och verksamhetscoaching Vi arbeta med enskilda chefer både vad avser deras egen utveckling som ledare och deras verksamhet.

Implementering Vi är med från början och förser ledningen, cheferna och medarbetarna med färdiga eller skräddarsydda utvecklingsprogram, workshops, dialogspel, mötesstrukturer och annat som behövs för att den nya medarbetarkulturen ska växa fram och bli levande i det dagliga arbetet.

Lärande Organisation Vi bygger in en organisatorisk förändringsförmåga med gemensamma processer, ett gemensamt språk och en ny öppnare möteskultur.

Förändringsledning Vi utvecklar chefer till förändringsledare och förser dem med metoder och verktyg för att hålla den nya medarbetarkulturen levande.

Konsultativt förhållningssätt Vi utvecklar ett konsultativt förhållningssätt som gör det lättare för stabsfunktioner att få sin kompetens rätt använd och få cheferna att ta sin del i ansvaret för gemensamma förändringsprojekt.

Workshops och föreläsningar Vi ger dig en upplevelse av medarbetarskap/ledarskap genom föreläsningar och  övningar. Det skapar en djupare insikt kring vårt påstående: Växer människan, utvecklas verksamheten.