växer människan utvecklas verksamheten

SESI vill bidra till att skapa ett mer aktivt medarbetarskap. Ett medarbetarskap som kännetecknas av mod och medvetenhet om sin roll som medarbetare. Det är en utmaning att få alla att dra åt samma håll. Det vet vi. Därför har vi vår grund i forskningen och kombinerar den med mångårig praktisk erfarenhet och sunt förnuft.

våra erbjudaden

Vi medverkar i hela kedjan från att ta fram den strategiska platt- formen till praktisk genomförande.

TJÄNSTER

Vi medverkar i hela kedjan från att ta fram den strategiska platt- formen till praktisk genomförande.
Under åren har vi samlat våra erfarenheter i mer standar- diserade program och kurser.

PRODUKTER

Under åren har vi samlat våra erfarenheter i mer standar- diserade program och kurser.
Liten insats ger stor effekt. Vi binder samman chef- och medarbetarutveckling i samma program.

METODIK

Liten insats ger stor effekt. Vi binder samman chef- och medarbetarutveckling i samma program.