Utbildningar

sesi-illustration-produkter-600-300

Våra utbildningar

 

Medarbetarskap – Certifierad handledare 

Tänk dig en arbetsplats där medarbetarna är självgående och tar fullt ansvar för sitt agerande i teamet. Där kulturen är tillåtande och öppen, där alla uppmuntrar varandra till nytänkande och förbättringar. Där chefen och medarbetarna samspelar för verksamhetens bästa. Det är vad du kan uppnå om du satsar på att utveckla medarbetarskap fullt ut.

Om utbildningen
Vi vet att ett utvecklat medarbetarskap med ökad självinsikt, ett starkare ansvarstagande och en bättre samarbetsförmåga i förlängningen leder till en dramatisk förändring när det gäller kundfokus, engagemang, lönsamhet och framgång. Vi är övertygade om att det är cheferna som är nyckelpersonerna för att starta utvecklingen mot ett mer aktivt medarbetarskap. Därför har vi skapat en utbildning som ger chefen alla de verktyg och färdigheter som behövs för att kunna skapa en djupare form av medarbetarskap i hela organisationen.

Vem är utbildningen för
Utbildningen vänder sig till chefer som vill få konkreta verktyg och metoder för att utveckla medarbetarskap i sin organisation. Optimalt är om du som chef har en arbetsgrupp på 10-20 personer.

Vad får jag

  • Verktyg för att bygga en framgångsrik medarbetarkultur som kännetecknas av delaktighet, engagemang och personligt ansvarstagande.
  • Förståelse för och förmåga att arbeta aktivt med den gruppdynamiska processen.
  • Praktisk erfarenhet av att diagnostisera och hantera olika beteenden i grupper.
  • Stärk den del av ditt ledarskap som handlar om att utveckla andra.
  • Kunskap om och förmåga att arbeta med frågor som möjliggör förändring.
  • Förmåga att planera och genomföra dialogmöten med sin arbetsgrupp.
  • Förmåga att ge och ta feedback.
  • Mod att våga lita på sin förmåga.

Längd och pris.
Utbildningen genomförs på 3+2+1 dagar och kostar 36.000 kr/deltagare (exkl. moms) i grupper om minst 10 deltagare. Utbildningen är företagsanpassade och använder case, visioner och situationer från din egen verksamhet.

Medarbetarskap – Bas

Om utbildningen
Utbildningen är en komprimerad version av Medarbetarskap Certifierad handledare ovan. Du får får ta del av alla verktyg och teorier, men det blir mindre tid att att träna och praktisera. Fokus ligger på ökad självkännedom kombinerat med nya övningar, teorier och verktyg för att fortsätta utveckla ett mer aktivt medarbetarskap på din arbetsplats. Växer människan, utvecklas verksamheten. Vi vet det. Du vet det. 

Vem är utbildningen för
Utbildningen vänder sig till chefer som vill få konkreta verktyg och metoder för att utveckla medarbetarskap i sin organisation. Optimalt är om du som chef har en arbetsgrupp på 10-20 personer.

Längd och pris.
Utbildningen genomförs på 3 dagar och kostar 18.000 kr/deltagare i grupper om minst 10 deltagare. Utbildningen är företagsanpassade och använder case, visioner och situationer från din egen verksamhet.

 

Medarbetarskap / Ledarskap

Om utbildningen
Utbildningen är indelad i två avsnitt där du initialt ägnar 2 dagar till det individuella ledarskapet och 2 dagar till att leda och utveckla mina medarbetare. 

Vem är utbildningen för
Utbildningen vänder sig till chefer som vill lära sig konkreta verktyg och metoder för att utveckla medarbetarskap i sin organisation. Optimalt är om du som chef har en arbetsgrupp på 10-20 personer.

Längd och pris.
Utbildningen genomförs på 2+2 dagar och kostar 24.000 kr/deltagare i grupper om minst 10 deltagare. Utbildningen är företagsanpassade och använder case, visioner och situationer från din egen verksamhet.

 

Affärsmannaskap
Affärsmannaskap är konsten att kontinuerligt skapa framgångsrika affärer genom att mobilisera alla medarbetare i gränssnittet mellan dig och kunden. I kursen får du lära dig vikten av att förstå den marknad du agerar på, inse att du själv är den främsta konkurrensfördelen, lära dig hur du når framgång i möte med andra, förstå din kunds behov samt hur du skapar långsiktiga och lönsamma affärer. Läs mer (pdf)

Huset
Lär dig utveckla en välfungerande arbets- /ledningsgrupp med huset som metafor. Huset är en tydlig modell som hjälper dig bygga upp en grupp på ett effektivt och lättsamt sätt. Modellen består av en grund och två våningar samt tre dimensioner: uppgiften, individen och gruppen. Tillsammans bildar modellen nio arbetsrum. För varje rum finns ett gediget arbetsmaterial som består av teori, frågeställningar och övningar. Läs mer Arbetsgrupp (pdf)  Läs mer Ledningsgrupp (pdf)

Konsultrollen
Utveckla din förmåga att arbeta konsultativt. Lär dig bygga starka och långsiktiga relationer med kunden. Utbildningen finns i två steg och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Det innebär att deltagarnas arbetar med konkreta situationer för att nå ökade kunskaper om de sammanhang som konsulten möter i sin yrkesutövning. Deltagarna arbetar med egna praktikfall, ett företagsspel och feedbackövningar med video. Läs mer (pdf)

Dialogum – ett Dialogspel
Lär dig utveckla medarbetarskap och dialog med en engagerande spelpedagogik. Dialogum är ett brädspel med frågor, händelser, tärning och spelpjäser som hjälper chefen att skapa dialog runt värderingar och beteenden i arbetsgruppen. Läs mer (pdf)

Effektivt chefsbyte
Urval och rekrytering är bara halva sträckan. Effektivt chefsbyte garanterar att den nya chefen kommer in rätt och lyckas fullt ut. Med SESI:s program Effektivt chefsbyte tar integreringen av chefen endast 2 dagar. Metoden bygger på medverkan av en opartisk coach som slussar chefen och omgivningen genom analyser, viktiga frågeställningar och diskussioner. Läs mer (pdf)