Utbildningar


Våra utbildningar

 

Motiverande ledarskap – Hur kan du som chef stärka relationen till dina medarbetare under tider med hög oförutsägbarhet

Det är nu viktigare än någonsin att du som chef har tillgång till strategier och coaching tekniker så att du kan hjälpa dina medarbetare att behålla både orken och motivationen i en värld som präglas mer och mer av oförutsägbarhet och tvära kast.

Den nu pågående oförutsägbarheten skapar en situation där vi människor reagerar lite olika – beroende på personlighet, social situation samt egen framtidstro. För en del är verkligheten ”business as usual”, men många funderar nu mer över sin egen livssituation där den privata agendan tar över mer och mer. Frågeställningarna kring företaget kan bli mindre viktiga i förhållande till individens andra behov.

Som chef är det nu viktigt att fånga upp och stärka relationen till alla medarbetare, så att de blir sedda, bekräftade och får det stöd och vägledning de behöver.

Under vår utbildning introducerar vi Motiverande dialog – en samtalsmodell där man med empati och samarbete öppnar dörren för en mer innerlig dialog. Ambitionen är att stärka medarbetarens inre styrka och egna motivation för att hantera hela sin livssituation bättre, både i jobbet och hemma. Samtalsmodellen kommer att bli användbar för dig i många ledarskapssituationer, men är samtidigt väldigt relevant under den nu pågående samhällskrisen med många okontrollerade händelseförlopp.

Själva metoden är vetenskapligt beprövad inom ett antal olika områden som tex medicin och socialt arbete, och det finns många studier som visar hur väl den fungerar. Särskilt effektivt verkar metoden vara med individer som känner ett starkt själständighetsbehov eller befinner sig i ambivalenta beslutsprocesser, eftersom det gäller att stödja och ta vara på personens egen motivation och handlingskraft. Metoden har rötter i Carl Rogers teorier om Humanistisk Psykologi och har vidareutvecklats av Miller/Rollnick för klinisk användning i socialt arbete. Motiverande ledarskap handlar om samtalsteknik, men också om ditt eget förhållningssätt och din människosyn.

Citat från chefer som genomgått programmet


”En bra samtalsmetod för att lyfta viktiga personfrågor till ytan, nu när distanssamtal hållit på så länge och där jag ibland kan uppleva att jag avpersonifierar motparten i samtalet. Jag fick mig en tankeställare och samtidigt verktyg att kunna använda och ta till mig direkt.”  

”Materialet har bra beskrivande exempel av både situationer och frågeställningar som känns relevanta.”

”Inte teoretiskt tungt utan lätt att läsa igenom och ta in.”

”En väldigt professionell utbildning som gav mig både verktyg, insikt och inspiration att faktiskt förändra mitt samtalssätt – att bli mer närvarande och lyssnande.”

”Materialets omfattning gör att jag kan repetera det då och då för att hålla det vid liv.”

”Jag fick tillfälle att testa hur modellen fungerar praktiskt och hur man kan köra den över Teams.”

Tillvägagångssätt
Utbildningen består av fyra steg med två fasta seminarietillfällen, förberedelse inför första tillfället och eget arbete mellan tillfällena.

 1. Kursmaterialet skickas ut ca en vecka före första seminarietillfället. Du bör läsa igenom materialet innan mötet och printa ut en papperskopia som du har med dig till den digitala utbildningen.
 2. Ett första digitalt halvdagsseminarium genomförs, där du får mer kunskap, men framförallt möjlighet att träna praktiskt på modellen.
 3. Du arbetar på egen hand i dialogform med dina medarbetare – med modellen som stöd.
 4. Ett andra digitalt halvdagsseminarium genomförs, där du och övriga deltagare delar era erfarenheter. Tillsammans drar vi lärdom av era upplevelser och alla deltagarna får feedback och pedagogisk rådgivning på hur ni kan utveckla era färdigheter ytterligare. Seminariet avslutas med en genomgång av hur modellen även kan användas i grupper.

Deltagarprofil 
Tränings seminariet vänder sig till dig som är chef/har direkt personalansvar och som har ambitionen att ha den egna organisationen beredd och i bra skick – för att hantera den nya verkligheten som möter oss när strukturerna är otydliga och vi måste trots det fatta beslut och se nya möjligheter i situationen.

För frågor kontakta
Peter Köll +70-884 14 20 peter.koll@sesi.se eller
Karin Annerwall Parö +734–12 6662 karin.annerwallparo@sesi.se

 

Medarbetarskap – Certifierad handledare 

Tänk dig en arbetsplats där medarbetarna är självgående och tar fullt ansvar för sitt agerande i teamet. Där kulturen är tillåtande och öppen, där alla uppmuntrar varandra till nytänkande och förbättringar. Där chefen och medarbetarna samspelar för verksamhetens bästa. Det är vad du kan uppnå om du satsar på att utveckla medarbetarskap fullt ut.

Om utbildningen
Vi vet att ett utvecklat medarbetarskap med ökad självinsikt, ett starkare ansvarstagande och en bättre samarbetsförmåga i förlängningen leder till en dramatisk förändring när det gäller kundfokus, engagemang, lönsamhet och framgång. Vi är övertygade om att det är cheferna som är nyckelpersonerna för att starta utvecklingen mot ett mer aktivt medarbetarskap. Därför har vi skapat en utbildning som ger chefen alla de verktyg och färdigheter som behövs för att kunna skapa en djupare form av medarbetarskap i hela organisationen.

Vem är utbildningen för
Utbildningen vänder sig till chefer som vill få konkreta verktyg och metoder för att utveckla medarbetarskap i sin organisation. Optimalt är om du som chef har en arbetsgrupp på 10-20 personer.

Vad får jag

 • Verktyg för att bygga en framgångsrik medarbetarkultur som kännetecknas av delaktighet, engagemang och personligt ansvarstagande.
 • Förståelse för och förmåga att arbeta aktivt med den gruppdynamiska processen.
 • Praktisk erfarenhet av att diagnostisera och hantera olika beteenden i grupper.
 • Stärk den del av ditt ledarskap som handlar om att utveckla andra.
 • Kunskap om och förmåga att arbeta med frågor som möjliggör förändring.
 • Förmåga att planera och genomföra dialogmöten med sin arbetsgrupp.
 • Förmåga att ge och ta feedback.
 • Mod att våga lita på sin förmåga.

Längd
Utbildningen genomförs på 3+2+1 dagar i grupper om minst 10 deltagare. Utbildningen är företagsanpassade och använder case, visioner och situationer från din egen verksamhet.

 

Medarbetarskap – Bas

Om utbildningen
Utbildningen är en komprimerad version av Medarbetarskap Certifierad handledare ovan. Du får får ta del av alla verktyg och teorier, men det blir mindre tid att att träna och praktisera. Fokus ligger på ökad självkännedom kombinerat med nya övningar, teorier och verktyg för att fortsätta utveckla ett mer aktivt medarbetarskap på din arbetsplats. Växer människan, utvecklas verksamheten. Vi vet det. Du vet det. 

Vem är utbildningen för
Utbildningen vänder sig till chefer som vill få konkreta verktyg och metoder för att utveckla medarbetarskap i sin organisation. Optimalt är om du som chef har en arbetsgrupp på 10-20 personer.

Längd
Utbildningen genomförs på 3 dagar i grupper om minst 10 deltagare. Utbildningen är företagsanpassade och använder case, visioner och situationer från din egen verksamhet.

 

Medarbetarskap / Ledarskap

Om utbildningen
Utbildningen är indelad i två avsnitt där du initialt ägnar 2 dagar till det individuella ledarskapet och 2 dagar till att leda och utveckla mina medarbetare. 

Vem är utbildningen för
Utbildningen vänder sig till chefer som vill lära sig konkreta verktyg och metoder för att utveckla medarbetarskap i sin organisation. Optimalt är om du som chef har en arbetsgrupp på 10-20 personer.

Längd
Utbildningen genomförs på 2+2 dagar i grupper om minst 10 deltagare. Utbildningen är företagsanpassade och använder case, visioner och situationer från din egen verksamhet.

 

Affärsmannaskap

Affärsmannaskap är konsten att kontinuerligt skapa framgångsrika affärer genom att mobilisera alla medarbetare i gränssnittet mellan dig och kunden. I kursen får du lära dig vikten av att förstå den marknad du agerar på, inse att du själv är den främsta konkurrensfördelen, lära dig hur du når framgång i möte med andra, förstå din kunds behov samt hur du skapar långsiktiga och lönsamma affärer. Läs mer (pdf)

 

Huset

Lär dig utveckla en välfungerande arbets- /ledningsgrupp med huset som metafor. Huset är en tydlig modell som hjälper dig bygga upp en grupp på ett effektivt och lättsamt sätt. Modellen består av en grund och två våningar samt tre dimensioner: uppgiften, individen och gruppen. Tillsammans bildar modellen nio arbetsrum. För varje rum finns ett gediget arbetsmaterial som består av teori, frågeställningar och övningar. Läs mer Arbetsgrupp (pdf)  Läs mer Ledningsgrupp (pdf)

 

Konsultrollen

Utveckla din förmåga att arbeta konsultativt. Lär dig bygga starka och långsiktiga relationer med kunden. Utbildningen finns i två steg och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Det innebär att deltagarnas arbetar med konkreta situationer för att nå ökade kunskaper om de sammanhang som konsulten möter i sin yrkesutövning. Deltagarna arbetar med egna praktikfall, ett företagsspel och feedbackövningar med video. Läs mer (pdf)

 

Dialogum – ett Dialogspel

Lär dig utveckla medarbetarskap och dialog med en engagerande spelpedagogik. Dialogum är ett brädspel med frågor, händelser, tärning och spelpjäser som hjälper chefen att skapa dialog runt värderingar och beteenden i arbetsgruppen. Läs mer (pdf)

 

Effektivt chefsbyte

Urval och rekrytering är bara halva sträckan. Effektivt chefsbyte garanterar att den nya chefen kommer in rätt och lyckas fullt ut. Med SESI:s program Effektivt chefsbyte tar integreringen av chefen endast 2 dagar. Metoden bygger på medverkan av en opartisk coach som slussar chefen och omgivningen genom analyser, viktiga frågeställningar och diskussioner. Läs mer (pdf)