Metodik

 

surf_rosa

Liten insats ger stor effekt

Tre delar som har visat sig skapa resultat i våra uppdrag:

1. Bind samman chefs- och medarbetarutveckling i samma program.

Genom forskningen vet vi idag att det är slöseri med både tid och pengar att skicka chefen på kurs utan att involvera medarbetarna. Det är trevligt för chefen, men ger inte någon större effekt på hemmaplan. Att utveckla en framgångsrik verksamhet kräver ett helhjärtat engagemang av alla. Framgång bygger inte enbart på goda ledare och chefer, utan lika mycket på goda medarbetare.

2. Utveckla ett ”train the trainers” tänkande i organisationen.

Vi tränar chefer i hur de själva kan utveckla sina arbetsgrupper, genom att ge dem beprövade verktyg i kombination med process- och faciliteringskunskap. Resultatet är att de med ett minimum av externa insatser själva kan starta en utvecklingsprocess med alla sina medarbetare. Det är ett kostnadseffektivt arbetssätt samtidigt som det stärker chefen i sin roll som ledare.

3. Arbeta med upplevelsebaserad träning.

Våra utbildningsinsatser kännetecknas av att det är den personliga konkreta upplevelsen som är utgångspunkten för varje deltagare. Det är alltid starkare att upptäcka något själv än att få det berättat i andra hand. Att låta deltagarna på våra kurser pröva själv och se med egna ögon ger möjlighet att klargöra uppfattningar och spegla dem mot de andra i utbildningsgruppen.

Områden som inspirerar oss i arbetet med ledare, chefer och medarbetare.

  • Fenomenologin

Fenomenologins kunskapskälla är den mänskliga upplevelsen av hur vi upplever den vardagliga världen såsom den framträder för våra sinnen, vårt intellekt och vårt känsloliv. Huvudmetoden inom Fenomenologin är därför dialogen. Dialogen ger möjlighet att förstå en annan människa och den situation hon befinner sig i. Ur förståelsen för vad som ger mening och sammanhang för andra utvecklas och växer fram ett djupare erfarenhetsutbyte mellan människor. Det mänskliga samspelet underlättas.

  • Psykosyntes

Psykosyntes är en psykologisk tradition som erbjuder förhållningssätt, verktyg och metoder för självförverkligande. Vi har alla en historia som format oss på gott och ont. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte tjänar oss längre och växa som individer. När vi lär känna oss själva och hittar mer av vårt centrum blir det enklare för oss att kunna ta ansvar för vår relation till arbetet, arbetsplatsen, chefen och arbetskamrater.

  • Forskning om medarbetarskap

Professor Stefan Tengblad och fil.dr Freddy Hällsten har under flera år forskat vid Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot medarbetarskap. Deras forskningsresultat har på ett tydligt sätt identifierat vilka områden som företag och organisationer behöver arbeta med, för att utveckla ett aktivt Medarbetarskap.