Det är framgångsrikt

Sedan starten 1996 har över 40.000 medarbetare och mer än 1400 chefer genomgått våra utvecklingsprogram. Över 120 ledningsgrupper har arbetat fram riktlinjer för en aktiv medarbetarkultur.