LEAD utvecklar medarbetarskap

I dagarna kom en 52 sidor tjock medarbetarundersökning från en av våra kunder, Vetlanda kommun. Den gläder oss mycket och pratar för sig själv (även om vi redan visste att LEAD utvecklar ett mer aktivt medarbetarskap).
Jag citerar slutorden i rapporten.

”Kommunens/bolagens stora satsning på LEAD har gett positiva resultat på i stort sett alla frågor. Generellt kan man säga att ju fler LEAD möten, desto större effekt. Tydligast är det för dem som har haft fem LEAD möten.”

Låt mig konstatera att medarbetarskap inte går att skriva fram genom snyggt designade policydokument. Medarbetarskap utvecklas i närkontakt, chefer – medarbetare, medarbetare – medarbetare. LEAD är ett väl beprövat utvecklingsprogram som ger konkreta och praktiska verktyg för att starta en utvecklingsprocess mot ett mer medvetet och aktivt medarbetarskap.
Vad kan jag säga? Prova du också!