Futuristisk ledarutbildning 2014?

2014 … siffrorna ser lite futuristiska ut. Som om framtiden är här nu.
1999 … känns väldigt avlägset, nästan lite förhistoriskt.
Futurism är en kulturell inriktning inom konsten, litteraturen, musiken, arkitekturen som strävade mot ett radikalt uppbrott med tidigare traditioner.
Musiker gjorde oljudsmaskiner för att bryta gamla musikaliska traditioner. Poeter och författare bröt språkliga normer och arkitekturen påminde om The Jetsons.
Grundläggande för futurismen var att den strävade efter att bryta gamla nedärvda traditioner.
Kanske är det dags för dig som fortfarande skickar chefer på traditionella ledarutbildningar som exkluderar medarbetarna att bryta den traditionen. Jag menar framtiden är ju redan här. Och ovanpå detta har ju forskningen under många år konstaterat att ensidig ledarutveckling mer eller mindre är bortkastat investerat kapital. Det händer inget på hemmaplan. Och det är väl ändå syftet med en ledarutbildning, att det ska ge avtryck i verksamheten. Så handen på hjärtat, ärligt talat, oss emellan är det inte dags att satsa på en mer futuristisk ledarutbildning som involverar medarbetarna och garanterat ger avtryck i verksamheten. Ja menar, det är ju ändå 2014 nu.