Dialog gav framtidstro

Stora förändringar frestade på. Förtroendet för PostNords ledning var kört i botten. Medarbetarna saknade framtidstro. Uppförsbacken var brant. Då startade medarbetardialogen. Medarbetarna fick börja tänka utanför boxen och fundera över sig själva och sitt beteende. Och cheferna som höll i dialogen var tvungna att ta dialogen och exemplifiera utifrån den egna verksamheten. I början var det lite avvaktande men sedan vände det. Cheferna blev mer och mer förändringsledare och medarbetarnas vilja att delta i utvecklingen ökade. Från 46% oengagerade medarbetare till 27 % på ett år. Om detta skriver man i Tidningen chef. Och vi kan bara hålla med. Skapa en mer aktiv medarbetardialog så kan du snabbt starta den positiva spiralen. Vi hjälper dig gärna.